دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 123                   کاربران مهمان: 245
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا خدا دادي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین تعارض کار و خانواده با تحلیل رفتگی کارکنان هواپیمایی ماهان شهر کرمان. .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یاسر محمد میرزایی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مالک محمدی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو بهناز یزدانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود پورکیانی
دانشجو: مهدی پوررستمی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود پورکیانی
دانشجو: محمد ایزدی خالق ابادی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود پورکیانی
دانشجو: محمدرضا محمودابادی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیدرضا ملکی کوهپایه مورد تصویب مدیر گروه مسعود پورکیانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه عدالت سازمانی ادارک شده و رفتارمنافقانه در بین کارکنان دستگاه های دولتی شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه ابراهیمی اب شور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین قدرت ریسک مدیران با موفقیت سازمانی در شعب بانک ملت شهرکرمان .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو بی بی زهرا منصوری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوا احمدی شعار
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوا احمدی شعار
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو عبدالرضا بهرمن کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مژده احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو سارا رشیدی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو سارا رشیدی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: پریا ستوده
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سید محمد میرحسینی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی محمدی زاده محمدآبادی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عاطفه احمدی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عاطفه احمدی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سید محمد میرحسینی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: پریا ستوده
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سمیه عسکری راوری
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: نجمه پورواعظی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مرتضی حسینی زاده
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی محمدی زاده محمدآبادی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عماد اثنی عشری کهنوجی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سیده هانیه حمیدی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: حسن تقی زاده الله اباد
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی اقاملایی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بابک سلاجقه
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بابک سلاجقه
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: راضیه محمدی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهزاد ثابتی پور کرمانی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبدالرضا سالاری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه روشی بهینه برای گسترش شبکه های لای فای در سطوح شهری با استفاده از روشنایی معابر .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی محسنی ماهانی مورد تصویب مدیر گروه مهدیه اسلامی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساختاری جدید برای شبکه های عصبی مصنوعی .......
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم ریحانی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم ریحانی
تاریخ:
1397/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم ریحانی
تاریخ:
1397/03/01

سوالات متداول