دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو عاطفه حسن ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر مکی آبادی مورد تصویب مدیر گروه امیر رباطی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و رتبه بندی مخاطرات ایمنی و بهداشت حين بهره برداری ایستگاه سوخت مایع و گاز به روش تاپسیس مطالعات موردی ایستگاه سوخت شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدحسین امید بخش فرد مورد تصویب مدیر گروه امیر رباطی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدیریت بحران وکاهش خطر پذیری بلایای طبیعی با تاکیدبرسیلاب .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا فرامرزپور مورد تصویب مدیر گروه امیر رباطی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و نقش استفاده از مدیریت ریسک بر موفقت پروژه های راهسازی ( مطالعه موردی: پروژه های اداره راه و شهرسازی جنوب کرمان) .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد امین بابکی مورد تصویب مدیر گروه امیر رباطی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدیریت مواد و مصالح در پل سازی شهری .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: ابوالفضل رحیمی
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: مهران دانش
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: سالار صادقی نژاد
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سانیا رنجبر
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو امین خدابخش زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی ایرانمنش
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا احمدی نژاد
تاریخ:
1398/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی شیراز پور
تاریخ:
1398/07/23
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: بهراد شهرکی
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بتول سلطانی نژاد
تاریخ:
1398/07/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: بهراد شهرکی
تاریخ:
1398/07/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران دانش
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهران دانش
تاریخ:
1398/07/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهراد شهرکی
تاریخ:
1398/07/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محسن پورراوری
تاریخ:
1398/07/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی واعظی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخمین آنلاین حد پایداری در سیستم های قدرت با استفاده از ANFIS .......
تاریخ:
1398/07/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه یزدان پرست مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با تحلیل رفتگی شغلی با توجه به نقش میانجی هوش عاطفی و نقش تعدیل گر خودکار آمدی در بین پرستاران بیمارستان های خصوصی .......
تاریخ:
1398/07/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم السادات شاهرخی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي ميزان انتقال مفهوم سادگي و ساده زيستي در ترجمه اشعار سهراب سپهري .......
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سالار صادقی نژاد
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مریم شمس الدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه کیانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سبک تعاملی و کنترل استراتژیک منابع انسانی با نقش میانجی بهبود عملکرد مالی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان .......
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محمد ملک زاده باروق
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: پیمان برازنده پور حسنی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: فاطمه بختیاری
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علیرضا اعتمادی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علی مهدوی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: فرزاد ژایین تن
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: امیر صالحی ملک ابادی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: صالح میرزاپورمشیزی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: عمرفاروق رودینی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محسن نقیبی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا مهرارا
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا مهرارا
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/06/30

سوالات متداول