دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه موحدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه موحدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه موحدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه موحدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه ابراهیمی اب شور
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا طاهری نیک بخت
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه قلی زاده
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: علی سیستانی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: میترا صادقی نژاد
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم میرانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی رصدخانه و پارک مفهومی باغ اسمان در شهر اصفهان با رویکرد گردشگری .......
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد اسکندری نسب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و تبین مدل انتقال یادگیری در آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان .......
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد اسکندری نسب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و تبین مدل انتقال یادگیری در آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان .......
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ملاحت محبی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا گرویی ساردو
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا گرویی ساردو
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سمیه مرادی درغز
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عبدالقایم ترابی زرندی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عبدالقایم ترابی زرندی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سمیه مرادی درغز
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: عظیم تهامی پور
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: علی سعیدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: هنگامه نگارستانی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: هنگامه نگارستانی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا مظفری غربا
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: صحرا یگانه
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: شهره کریمی نژاد
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: ساسان بیگلری پور
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: هما مشایخی ساردو
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا امیرشکاری
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: رضوان مجیدی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: سارا پور عسکریان کرمانی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: گلناز کازرونی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: یاسمین فرزان
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: علی محمدی تهرودی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی جعفری شهباززاده
دانشجو: اسماعیل پردلی فتح اباد
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مژگان عسکری
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: اسما ذونژند
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: محمد حسین روح اللهی
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: مرتضی راد
تاریخ:
1397/06/17
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیه مرادی اندوهجردی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی شهری خیابان زریسف شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار .......
تاریخ:
1397/06/17

سوالات متداول