دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 229                   کاربران مهمان: 452
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه رجایی نژاد
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: سارا غلامرضایی پورکرمانی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: سارا غلامرضایی پورکرمانی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: محسن علی نژاد
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: مهدی احمدی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: مهدیه منصوری بید خوانی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: افسانه حاج محمدی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: ملیحه امیرماهانی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: عادل کشاورزی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهین دخت عرب ابادی مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش استراتژی های مدیریت ظرفیت برسلامت کارکنان شرکت های فعال درصنعت بیمه استان کرمان .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هدا حق وردی مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه آگاهی و درک ارزش‌های استراتژیک با پذیرش بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک سامان در استان کرمان) .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امید مظهری زاده مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بیمه ایران استان کرمان. .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه رجایی نژاد مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر استراتژی¬ کسب و کار و استراتژی¬ بازاریابی بر عملکرد بانک با تأکید بر نقش میانجی همسویی استراتژی¬های بازاریابی و سیاست¬های مدیریت منابع انس .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو روح الله پور شعبان مازندرانی مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی (مطالعه موردی:سازمان حج و زیارت استان تهران) .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید پورابراهیم مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی شاخص های مهندسی ارزش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در پروژه های راه سازی استان کرمان .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدهادی طاهری مورد تصویب مدیر گروه نوید فاتحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي كيفيت خدمات آموزشی و رابطه آن با شخصيت برند و ارزش ويزه برند در دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمان .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: فاطمه رییسی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: میثم جلیل پور افشار
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: سمیرا مسلمی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: ساجده مهدی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: رضا کریم قاسمی رابری
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: منیژه سمیعی نژاد
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه ( رئیس دانشکده )
دانشجو: علیرضا ساکت
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین هاشمی پور
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسما اسدی خانوکی
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو زهرا غفاری بهرمان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید موحدی نیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شرایط تحقق مسعولیت پیش قراردادی وجبران ضرر درحقوق ایران .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید محسنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ماهیت و جایگاه قراردادهای توسعه اقتصادی از منظر نظام حقوقی ایران .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه کمالی لری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ضرورت قابل پیش بینی بودن ضرر درمسئولیت مدنی در ایران .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو واحدبخش کریم زایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو بهزاد درشته کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پروین زرکاری
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان نقوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حضور خودروهای برقی در شبکه های هوشمند جهت کنترل فرکانس .......
تاریخ:
1397/04/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیرمنصور علی خانی
تاریخ:
1397/04/26

سوالات متداول