دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 77                   کاربران مهمان: 179
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا خالویی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا اخلاص پور
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا یزدان پناه احمدابادی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیده الهه موسوی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سنجر سلاجقه
دانشجو: وحید بیکتاشی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا یزدان پناه احمدابادی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی اصغر رضایی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیه خدامی اتشانی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش کاظمی
دانشجو: فاطمه فهرجی ازاد
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش کاظمی
دانشجو: شبنم حمزه
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیرحسین طهمورسی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیستم هوشمند برای مدیریت و نظارت بر کنترل .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه زارع گزوییه
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه زارع گزوییه
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد میری
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد میری
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد میری
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: مهناز ابوالحسنی رنجبر خلیل اباد
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسن شهابی
دانشجو: فاطمه فهرجی ازاد
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شمیم علیزاده مورد تصویب مدیر گروه حسن شهابی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر اجرای زیر نویس فیلم ها بر توسعه فرهنگ لغت زبان،زبان اموزان پیش متوسط زبان انگلیسی در موسسه اموزش زبان بم .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد درینی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد علی امانت کار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل اجتماعی موثر برمیزان ترس ازجرم دربین زنان (مورد مطالعه زنان ۱۸-۴۴ سال شهر کرمان در سال ۱۳۹۵) .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه دانش یار
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سعید صیادی
دانشجو: شبنم حمزه
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احسان حسن نژاد
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه خضری پور قرایی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد جواد عباس زاده امیر ابادی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد جواد عباس زاده امیر ابادی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد جواد عباس زاده امیر ابادی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین افزون
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین افزون
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اعظم شمسه توکلی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اميد اذرگون مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فاکتورهای مؤثر در پذیرش سیستمهای اطلاعات مدیریت در سازمان (مطالعه موردی :شعب بانک صادرات زاهدان) .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا وهاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا وهاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا وهاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا وهاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا وهاب
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی صفوی گردینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیستم های کنترل اینورترهای متصل به شبکه قدرت .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمیده صادقی گوغری
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش کاظمی
دانشجو: ازاده صیادی
تاریخ:
1396/02/06

سوالات متداول