دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 11                   کاربران مهمان: 69
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد ملک زاده باروق
تاریخ:
1398/06/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/11
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد ملک زاده باروق مورد تصویب مدیر گروه امیر رباطی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تقاضای آب شهری به روش دیمتل .......
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: امین فردوسی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محمد امین ایرانمنش
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محمدرضا نجفی کلیانی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: ابراهیم علیزاده عبدل ابادی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علیرضا عسکریان پورداوران
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: حمید سالاری
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: امیررضا دادخواه
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: مهدیه فلاح پیشه
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محمد رسول جهانشاهی امجزی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: امید مختاری
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: مهدیه ارامش
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علی صادقی فر
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: سعید فریفته
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: مجتبی فیروزابادی
تاریخ:
1398/06/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عفت نخعی سرودانی
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا فیروزی
دانشجو: مهدیه ارامش
تاریخ:
1398/06/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه یزدان پرست مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با تحلیل رفتگی شغلی با توجه به نقش میانجی هوش عاطفی و نقش تعدیل گر خودکار آمدی در بین پرستاران بیمارستان های خصوصی .......
تاریخ:
1398/06/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد ملک زاده باروق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تقاضای آب شهری به روش دیمتل .......
تاریخ:
1398/06/06
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا علومی
دانشجو: سعیده میرشفیعی
تاریخ:
1398/06/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام خداپرست
تاریخ:
1398/06/06
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو سحر منصوری کرمانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پوریا بهرامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کدنویسی محاسبات ظرفیت خمشی تیرها، تیر ستونها و تیرهای کامپوزیت بر اساس آیین نامه AISC 360-16 بر روی پلتفرم اندروید .......
تاریخ:
1398/06/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدیه ارامش
تاریخ:
1398/06/03
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو حدیث سعید کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایمان صباغ ملاحسینی
تاریخ:
1398/06/02

سوالات متداول