دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 11
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامرضا نژادخالقی خاتون اباد
تاریخ:
1397/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلامرضا نژادخالقی خاتون اباد
تاریخ:
1397/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر مارزی
تاریخ:
1397/12/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امین اکرم زاده
تاریخ:
1397/12/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی پوررستمی
تاریخ:
1397/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه قرشی کرمانی
تاریخ:
1397/12/18
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب حیدری کهنعلی
تاریخ:
1397/12/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب حیدری کهنعلی
تاریخ:
1397/12/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بابک سلاجقه
تاریخ:
1397/12/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بابک سلاجقه
تاریخ:
1397/12/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پریسا یاسائی مورد تصویب مدیر گروه محمد مهدی کشتکار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل کمانش میکروورق نیم ضخیم .......
تاریخ:
1397/12/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا عبدالهی فوزی مورد تصویب مدیر گروه محمد مهدی کشتکار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آنالیز ارتعاشات جهت تشخیص عیوب در چرخ دنده ها با استفاده از روش شبیه سازی چند پیکر .......
تاریخ:
1397/12/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد مهدی کشتکار
دانشجو: علیرضا احمدبیگی نسب داوران
تاریخ:
1397/12/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: معصومه ابراهیمی اب شور
تاریخ:
1397/12/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:میترا کامیابی
دانشجو: سلمان سنجری
تاریخ:
1397/12/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:میترا کامیابی
دانشجو: امیرالله جدگال
تاریخ:
1397/12/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:میترا کامیابی
دانشجو: برکت عباس فر
تاریخ:
1397/12/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:میترا کامیابی
دانشجو: الهه الهی فر
تاریخ:
1397/12/15
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:میترا کامیابی
دانشجو: محمد گل بلوچ
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن محمدی مورد تصویب مدیر گروه میترا کامیابی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه ویژگیهای شخصیت، سبک های مقابله ای و نظم اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد شهر جیرفت .......
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه ویژگیهای شخصیت، سبک های مقابله ای و نظم اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد شهر جیرفت .......
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نیره غزنوی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نیره غزنوی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: قدیر هاشم پور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه ابراهیمی اب شور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب یحیی پور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب یحیی پور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب یحیی پور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهاب یحیی پور
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن علی پاسبان
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: زهرا قرشی کرمانی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: محمدعلی ملکی فرسنگی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: ملیکا جهانی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: حمید گله داری
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: محمدحسین صمدانی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: سحر منصوری کرمانی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد احمدی نیا گدنه
دانشجو: عبدالحسین خسرویان
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ایوب احمدپور گهرت
دانشجو: اذیتا شریفی
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجید آزادمهر مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تطابق دو اراده در قراردادها .......
تاریخ:
1397/12/14
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهاب یحیی پور مورد تصویب مدیر گروه ایوب احمدپور گهرت قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ن‍ح‍وه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ (ف‍ک‍ری‌) .......
تاریخ:
1397/12/14

سوالات متداول