دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 9                   کاربران مهمان: 108
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدیقه یزدان پرست مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با تحلیل رفتگی شغلی با توجه به نقش میانجی هوش عاطفی و نقش تعدیل گر خودکار آمدی در بین پرستاران بیمارستان های خصوصی .......
تاریخ:
1398/07/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم السادات شاهرخی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي ميزان انتقال مفهوم سادگي و ساده زيستي در ترجمه اشعار سهراب سپهري .......
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سالار صادقی نژاد
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مریم شمس الدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه کیانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سبک تعاملی و کنترل استراتژیک منابع انسانی با نقش میانجی بهبود عملکرد مالی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان .......
تاریخ:
1398/07/03
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محمد ملک زاده باروق
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: پیمان برازنده پور حسنی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: فاطمه بختیاری
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علیرضا اعتمادی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: علی مهدوی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: فرزاد ژایین تن
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: امیر صالحی ملک ابادی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: صالح میرزاپورمشیزی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: عمرفاروق رودینی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی مومنی رق آبادی( رئیس دانشکده )
دانشجو: محسن نقیبی
تاریخ:
1398/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا مهرارا
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا مهرارا
تاریخ:
1398/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/06/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید احسان علمداری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اصلاح رفتار لرزه ای قاب خمشی خرپایی با استفاده از میراگر ویسکوز .......
تاریخ:
1398/06/29
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو سید روح اله حسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اصغر مکی آبادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و رتبه بندی مخاطرات ایمنی و بهداشت حين بهره برداری ایستگاه سوخت مایع و گاز به روش تاپسیس مطالعات موردی ایستگاه سوخت شهرستان سیرجان .......
تاریخ:
1398/06/28
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو ندیمه السادات خضرایی افضلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدیه ایرانمنش
تاریخ:
1398/06/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/06/22
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو مهدیه ایرانمنش کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدحسین امید بخش فرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدیریت بحران وکاهش خطر پذیری بلایای طبیعی با تاکیدبرسیلاب .......
تاریخ:
1398/06/18
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عبدالمهدی بحرالعلوم
تاریخ:
1398/06/17
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو محسن محمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا کوشان
تاریخ:
1398/06/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی جعفری شهباززاده
دانشجو: لیلا ارجمندکرمانی
تاریخ:
1398/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا کوشان
تاریخ:
1398/06/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسام جباری
تاریخ:
1398/06/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسام جباری
تاریخ:
1398/06/16
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو محمدرضا میرزائی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/06/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام کریمی نیک
تاریخ:
1398/06/15
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صفار خوش نظر
تاریخ:
1398/06/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدمحمدصادق دشتی
تاریخ:
1398/06/14
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر رباطی
دانشجو: محمد ملک زاده باروق
تاریخ:
1398/06/13

سوالات متداول