دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 91                   کاربران مهمان: 132
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احسان رضایی کهخایی
تاریخ:
1396/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید سعیدی
تاریخ:
1396/01/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید سعیدی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید سعیدی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی رضا رضایی پور مشیزی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی رضا رضایی پور مشیزی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مصطفی احمدی سیروییه
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پرویز ایمانی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی شهیدی زندی
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی گنجی گوهری
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی گنجی گوهری
تاریخ:
1396/01/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:بشیر ذوالعلی
دانشجو: مهدیه مصطفایی
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن زاینده رودی
دانشجو: پروانه امیرشکاری
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی ایرانی مورد تصویب مدیر گروه محسن زاینده رودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر گردشگری خارجی ایران .......
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروانه امیرشکاری
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پروانه امیرشکاری
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو مرجان ضیاالدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو بهاره مظفری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو قاسم دلفانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو محسن اسماعیلی عسکری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/01/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما میرزایی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه فهرجی ازاد
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نعیم مفلحی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نعیم مفلحی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیما میرزایی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: محمد سلطانی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: سیده لیلا علوی نایینی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: مهدی کاظمی بلبلویی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: امیر شفیع زاده
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهلا کامیابی فرد مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود احراز هویت پخشی در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم تئوری باقیمانده چینی .......
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عباس حسن شاهی مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی افراد بزهکار در شبکه های اجتماعی با استفاده از داده کاوی .......
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: جعفر همتی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: امید همایون روز
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: احمد خسروی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: فتانه نجف پور زرندی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: محبوبه ذوالعلی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: سمیرا دهقانی ارزوییه
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: سحر هلاکویی
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: علی رضا احمدی نژاد
تاریخ:
1396/01/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:امیر صباغ ملاحسینی
دانشجو: مژده امیری مسکونی
تاریخ:
1396/01/01

سوالات متداول