دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 226                   کاربران مهمان: 356
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بتول نصیری بزنجانی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا صداقت شیرازی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محبوبه اسپرهم
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
نیما جهان بین برای پایان نامه دانشجو نجمه حمزه نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو عالیه محمودابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی زنگی ابادی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو نغمه رسا کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو احسان خلیلی گوکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو حسن ضیاالدینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو فاطمه سالاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: تبسم اسدی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: تبسم اسدی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید اشرف گنجویی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو سید صابر حسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: علی دانشور
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زکریا اسماعیل وندی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
فرزانه بیگ زاده برای پایان نامه دانشجو عصمت پوراسمعیلیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا زنگی آبادی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پدرام شاهرخی مورد تصویب مدیر گروه امیر صباغ ملاحسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روشی نوین برای خوشه بندی داده های بزرگ جریانی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم بهینه‌سازی کرم شب تاب .......
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زکریا اسماعیل وندی مورد تصویب مدیر گروه سعید صیادی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانک ملی شهر ایذه . .......
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید حیدرابادی پور
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی نشاط
دانشجو: محمدرضا اسدی کرم
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرخ رخ بخش زمین
دانشجو: ندا محتشم نیا
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
نیما جهان بین برای پایان نامه دانشجو محمدحسین طیسی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: صدور کد
محسن ایراندوست برای پایان نامه دانشجو نعمت الله سالاری نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زکریا اسماعیل وندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانک ملی شهر ایذه . .......
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد مهدی خورشید زاده حقیقی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا نصیری بزنجانی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مرجان محمدجعفری
دانشجو: احسان نجیب زاده وامق ابادی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مرجان محمدجعفری
دانشجو: احسان نجیب زاده وامق ابادی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مرجان محمدجعفری
دانشجو: محمدرضا اسدی کرم
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: نجیبه استوار سیرجانی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: منصوره اژ
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: صفورا شاهوزاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: محمد باقر ابراهیمی زرندی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: قاسم سعید
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: سلمان رجایی زاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: علی حاجی زاده
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: مرضیه جلالی
تاریخ:
1396/06/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدمهدی متقی
دانشجو: سعید قربانی
تاریخ:
1396/06/01

سوالات متداول