دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 207                   کاربران مهمان: 413
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان قدیمی ماهانی مورد تصویب مدیر گروه فاطمه خزاعی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز محله سردار نصرت کرمان با نگاهی به بازخوانی معماری ایرانی .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پریسا باقرزاده رضایی مورد تصویب مدیر گروه فاطمه خزاعی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد معماری درمانگر در کرمان .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یاسمن بهارستانی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهروز نفطه
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ام البنین منصوری بیدخوانی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرحناز نعمت زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکزی با یوگا و مدیتیشن در کرمان با رویکرد سلامت روان با تاثیر از معماری اورگانیک .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب ایزدی بیدانی مورد تصویب مدیر گروه میترا کامیابی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط طرحواره های هیجانی واسنادهای زناشویی با صمیمیت زناشویی در زوجین شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب ایزدی بیدانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط طرحواره های هیجانی واسنادهای زناشویی با صمیمیت زناشویی در زوجین شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی سعیدی رشک علیا
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد حسین جزینی زاده
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حبیبه رضایی زاده برواتی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حبیبه رضایی زاده برواتی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مینا میرزاپور
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:نوید فاتحی
دانشجو: علیرضا شیخ زاده اسدی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ایوب ترابی نژاد
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان ابراهیمی کوهبنانی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خاطره مظهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان با میزان وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان در شعب بانک ملت شهر کرمان .......
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو ام البنین منصوری بیدخوانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو ایوب ترابی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو ارزو شجاعی باغینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نجمه امیدراینی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهره خواجه حسنی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو زهره سنجری بنستانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرجان ابراهیمی کوهبنانی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیما عطارپور
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا قسامی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نادیا صدیقی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: الهام اسدی کرم
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نگار ترکستانی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو نجمه امیدراینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو نجمه امیدراینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
آمنه افشار برای پایان نامه دانشجو نجمه امیدراینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمدرضا حمیدیان
دانشجو: زهرا قسامی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: صدور کد
فرزانه وثوقی رهبری برای پایان نامه دانشجو زهره خواجه حسنی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره سرگزی پور
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ابوذر رییسی گرمشک
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساره بلوچ شهریاری
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حکیمه اسماعیلی طاشکی
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم فدایی (رئیس دانشکده)
دانشجو: علی اکبر سالاری
تاریخ:
1397/10/16
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسما محتشمی
تاریخ:
1397/10/16

سوالات متداول