دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا هاشمی
تاریخ:
1398/03/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا هاشمی
تاریخ:
1398/03/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا هاشمی
تاریخ:
1398/03/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرانگیس شجاع حیدری
تاریخ:
1398/03/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم جباری شاهزاده محمدی
تاریخ:
1398/03/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محسنی راد
تاریخ:
1398/03/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حسین دشتی رحمت ابادی
تاریخ:
1398/03/13
موضوع: صدور کد
مریم ناظمی برای پایان نامه دانشجو مریم معنوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم فدایی (رئیس دانشکده)
دانشجو: مریم معنوی
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مریم فدایی (رئیس دانشکده)
دانشجو: زهره مهدی زاده
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضوان رییسی نژاد
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو مریم حسنی کاخ کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ندا کارگر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیاده راه سازی بازار عزیز کرمان،با تاکید بر هویت بخشی بافت های تاریخی .......
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: صدور کد
مریم ناظمی برای پایان نامه دانشجو الهام سلطانی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/12
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا شاه حیدری پور
تاریخ:
1398/03/11
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو سعیده وقفی جاهد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/11
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نوشین سلطانی نژاد
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: صدور کد
شهین امیری برای پایان نامه دانشجو حمید رضا رشیدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: قاسم کمالی
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهنام رشیدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی قیمت رمزنگاری ارز توسط پردازش متن اخبار و شبکه های عصبی مصنوعی بازگشتی با آموزش عمیق .......
تاریخ:
1398/03/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرضا سیدکاظمی
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حسین دشتی رحمت ابادی
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: صدور کد
سکینه صادقی برای پایان نامه دانشجو محمدرضا صباحی گراغانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابوذر شفیعی اپورواری
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی محسنی مقدم
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نعیم قاسمی نراب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه روش نهان نگاری امنیت بالا در تصاویر دیجیتال مبتنی بر تبدیل فشرده سازی فراکتال و تئوری آشوب .......
تاریخ:
1398/03/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارمان پریش مورد تصویب مدیر گروه زهرا فیروزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ترسیم نقشه استراتژیک بانک ملت با استفاده از دیمتل فازی و اولویت بندی برنامه های عملیاتی استراتژی با استفاده از تاپسیس فازی .......
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امید مختاری مورد تصویب مدیر گروه زهرا فیروزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: الویت بندی سبد پروزه ی کارخانه ی فولاد زرند ایرانیان به روش پرومتری .......
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارمان پریش مورد تصویب مدیر گروه زهرا فیروزی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ترسیم نقشه استراتژیک بانک ملت با استفاده از دیمتل فازی و اولویت بندی برنامه های عملیاتی استراتژی با استفاده از تاپسیس فازی .......
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن میجانی
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن میجانی
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی جعفری شهباززاده
دانشجو: مهدی محسنی راد
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فاطمه خزاعی
دانشجو: محمدرضا علیپوراشرفی
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فاطمه خزاعی
دانشجو: عباس شفیع ابادی حسنی
تاریخ:
1398/03/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا مهرارا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کنترل بهینه ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم متصل به شبکه با استفاده از جبران ساز سنکرون استاتیکی و الگوریتم بهینه سازی کریل هرد .......
تاریخ:
1398/03/08

سوالات متداول