سید محمد صادق تقوی یزدی

Sadeghtaqavi [at] gmail.com
سید محمد صادق تقوی یزدی

اطلاعات

نام
سید محمد صادق
نام خانوادگی
تقوی یزدی
Email
Sadeghtaqavi [at] gmail.com

مدرس دوره های

دوره جامع دستیار دندانپزشک
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شبکه های اجتماعی