درخواست مشاوره

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

پیش مشاوره

لطفا به سوالات زیر (درصورت وجود) با دقت پاسخ دهید تا کارشناسان ما بتوانند بهترین راهنمایی و مشاوره را به شما ارائه نمایند

فرم نظرسنجي از شركت كنندگان

ضرورت برگزاري اين دوره
تاثير دوره برتوسعه دانش و اطلاعات شركت كنندگان
تاثير دوره بربهسازي نگرش شركت كنندگان
تاثير دوره برمهارتهاي حرفه اي شركت كنندگان
فضاي آموزش ( سالن ، ميزها ، صندلي )
نور و هواي كلاس
ابزاركمك آموزشي (ويدئو ديتاپروژكتور ، ويژولايزر،اورهد ، پرده نمايش)
اجراي دقيق و منظم برنامه ها
همكاري با شركت كنندگان
وظيفه شناسي : عوامل اجرائي دوره
نظم : عوامل اجرائي دوره
همكاري و پاسخگويي : عوامل اجرائي دوره
تكريم متقاضی و ارتباط مثبت با آنها : عوامل اجرائي دوره
ادب : عوامل اجرائي دوره
دانش و اطلاعات استاد
توانايي استاد در انتقال مفاهيم
ارتباط اثربخش استاد با فراگيران
وقت شناسي استاد
روش شناسي استاد
بهره گيري از فن آوري آموزشي درتدريس توسط استاد
كدام درس يا فعاليت بيشتر مورد توجه شما قرار گرفت ؟
كدام درس يا فعاليت كمتر مورد توجه شما قرار گرفت ؟
به نظر شما مهمترين نقطه قوت اين دوره چه بود؟
به نظر شما مهمترين نقطه ضعف اين دوره چه بود؟
چه پيشنهاد يانظري براي برگزاري دوره هاي آينده داريد؟

مشخصات

فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید

متقاضی دوره (غیر ضروری است)
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شبکه های اجتماعی