علی حسینی اختیارآبادی

علی حسینی  اختیارآبادی

اطلاعات

نام
علی
نام خانوادگی
حسینی اختیارآبادی
Email

مدرس دوره های

تفسیر سوره مبارکه شورا
مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شبکه های اجتماعی