مهران ابدالیپست الکترونیکی:mehranabdali@yahoo.com
گروه آموزشی:برق-الکترونیک
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ارائه روش نوین برای طراحی گیت های منطقی بااستفاده از عملیات زیر آستانه برای کاهش مصرف توانCMOS جواد کریم قاسمی رابریkg441348@gmail.comاستاد راهنما
2مدل سازي CNTFET با استفاده از شبکه عصبیاحسان بانک توکلیehsan.ban.tavakoli@gmail.comاستاد راهنما
3طراحی و شبیه سازی کروز کنترل تطبیقی برای اتومبیلمحسن بحرینیmohsen_bahraini_66@yahoo.comاستاد راهنما
4طراحي یک تقويت كننده ترارساناي عملياتي دو طبقه بر اساس ترانزيستورهاي نانو لوله كربنحکیمه حاج قنبریh.hajghanbari@gmail.comاستاد راهنما
5 بومي سازي تجهيزات هوشمند در سيستم كنترل فرآيند نفت و گازمهدی عسکریان سروستانیmehdiaskarians@gmail.comاستاد راهنما
6مدلسازی و طراحی ترانزیستور کربن نانو لوله کواکسیالبهناز ریاحی فرriahifar90@yahoo.comاستاد راهنما
7بهینه سازی ترانزیستورcmos با استفاده از یک لایه نوار نانو گرافن به منظور کاهش ابعاد و افزایش سرعتمحبوبه فانی ملکیfanimaleki@mvmco.irاستاد راهنما
8طراحی یک تقویت کننده پهن باند کم نویز و مصرف توان کممسعود نامجوjazireh1351@yahoo.comاستاد راهنما
9طراحی یک جمع کننده جدید با مصرف توان پایین با استفاده از مالتی پلکسر برگشت پذیرزهرا میرسیدیmirsayediz@yahoo.comاستاد راهنما