ارتباط با ما

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به درخواست های شما هستند
در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت خواهید نمود

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان)

كرمان

کرمان ،بلوار ولیعصر (عج) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان) ساختمان اداری 2 - کد پستی : 7635168111

09395824449

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان)

شبکه های اجتماعی